Nedan finner du Användarvillkor giltiga från och med 10 juni 2024 för Svenska Dagbladet. De ersätter tidigare Användarvillkor daterade 7 maj 2024.  Villkoren har uppdaterats med nya bolagsnamn.

Användarvillkor

Giltigt från 2024-06-10. Villkoren omfattar även Svenska Dagbladets personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Svenska Dagbladet, det vill säga när du tar del av tidningen Svenska Dagbladet och närliggande tjänster vilka presenteras i pappersform, på www.svd.se samt i tillhörande digitala applikationer, inklusive Produktpaket (”Tjänsten”/”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co, org.nr 902004-3619 och Schibsted News Media AB, org.nr 559343-3666 (“SvD”, “vi” eller “oss”). Vad gäller Produktpaket tillhandahålls dess ingående delar av olika tjänstetillhandahållare vilket framgår av de Särskilda villkoren för respektive sådan tjänst. Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co och Schibsted News Media AB är bolag inom Schibstedkoncernen. Schibsted Media AS är moderbolag för bolagen inom Schibstedkoncernen. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du på www.schibsted.com.

För det fall du använder Tjänsten inom ramen för en företagsprenumeration så regleras din användning av Tjänsten även av avtalet mellan det aktuella företaget och SvD.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsterna framgår vid var tid på www.svd.se/prenumerationstyper. De tjänster som ingår i Produktpaket kan ändras under din prenumerationstid. För det fall du är prenumerant på Produktpaket och någon/några tjänst/er plockas bort ska SvD meddela detta till dig i förväg, och du har rätt att säga upp din prenumeration, på samma sätt som anges i avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.

SvD och flera andra bolag inom Schibstedkoncernen använder ett Schibsted-konto som inloggningslösning och elektronisk betaltjänst. För att kunna använda Tjänsterna måste du skapa ett Schibsted-konto. I ditt Schibsted-konto hanteras dina personuppgifter,, din data och dina sekretessval. Villkoren för ditt Schibsted-konto hittar du här.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkorvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”. 

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy. Här kan du läsa den.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan vårdnadshavares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

TJÄNSTERNA

 SvD erbjuder inom ramen för Tjänsterna tre (3) typer av prenumerationer:

  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av SvD:s digitala Tjänster
  • Prenumerationer som ger leverans av SvD:s papperstidning (med undantag för de så kallade papperstidningslösa dagarna)
  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av SvD:s digitala Tjänster och leverans av SvD:s papperstidning (med undantag för de så kallade papperstidningslösa dagarna)

Med papperstidningslösa dagar avses i dessa Användarvillkor sådana dagar då papperstidningen ej ges ut och tidningen Svenska Dagbladet därför endast ges ut i digital form.

Tillsvidareprenumerationer

Tillsvidareprenumerationer har inget på förhand bestämt slutdatum utan löper tills vidare.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämda prenumerationer löper under en på förhand tidsbestämd period och avslutas därefter automatiskt. Om du vill förlänga en tidsbestämd prenumeration eller byta till tillsvidareprenumeration utan avbrott måste du meddela vår kundservice minst en (1) vecka innan den tidsbestämda prenumerationen går ut. Detta kan du göra genom att gå in på svd.se på Mina sidor eller kontakta SvD på telefonnummer 08-408 348 00.

Särskilt om Tjänsten Produktpaket

Tjänsten Produktpaket (”Produktpaket”) är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster från olika bolag inom eller utanför Schibstedkoncernen (”Bolagen”). Vilka tjänster som ingår i Produktpaket framgår vid tidpunkten när du köper Produktpaket (”Köptillfället”) och vid var tid på kund.svd.se/paketvillkor. För de tjänster i Produktpaket som tillhandahålls genom Bolagen gäller, utöver dessa Användarvillkor, även respektive tjänsts särskilda villkor (”Särskilda villkoren”) i tillämpliga delar. De Särskilda villkoren finns samlade på https://kund.svd.se/paketvillkor. Användarvillkoren och de Särskilda villkoren godkänns vid Köptillfället eller i samband med att sådan tjänst läggs till i ditt Produktpaket.

Vid frågor gällande Tjänsten Produktpaket kontakta SvD Kundservice på telefonnummer 08-618 02 20.

BETALNING

Vissa av Tjänsterna kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Betalning av Tjänsterna genomförs av Klarna, PayEx, Adyen eller annan av SvD:s samarbetspartners. Vi tillämpar förskottsbetalning och du kan välja att betala genom faktura, e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro. Vid betalning med Klarna finns även alternativet direktbetalning från ditt bankkonto. Avgiften betalas senast den dag som anges på fakturan. Vid utebliven betalning har SvD rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. 

Betalning via Klarna

Tillsammans med Klarna erbjuder vi olika betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna. Har du tidigare använt Klarnas betallösningar finns vissa uppgifter om dig förifyllda och du behöver endast godkänna betalningen med Mobilt BankID. Sedan du har identifierats eller registrerat dina uppgifter visas vilka betalningsalternativ som är tillgängliga, såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort.

De alternativ som erbjuds kan växla från tid till annan. Läs mer om Klarna här och se deras användarvillkor här.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på tjugofem (25) SEK per faktura. Observera att du kan byta till något av de avgiftsfria alternativen e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro.

Autogiro

Vid betalning via autogiro debiteras du direkt från ditt angivna bankkonto. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Du måste själv anmäla till SvD att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver SvD/PayEx ditt och bankens medgivande. Om Svenska Dagbladet/PayEx inte erhåller sådant medgivande inom sju (7) dagar från din begäran att betala med autogiro erhåller du istället en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor (enligt punkten Fakturaköp ovan).

E-faktura

Vid betalning via e-faktura får du en elektronisk faktura genom din internetbank. Vi tar inte ut någon avgift vid detta betalsätt. Du måste själv anmäla till din bank att du önskar använda e-faktura.

E-postfaktura 

Du som vill kan få din faktura skickad via e-post. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Kontakta vår kundservice för byte till e-postfaktura.

Kortbetalning

Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Vi lagrar sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar samt förenkla framtida köp av våra tjänster.

Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs fyra (4) nya försök under de åtta (8) nästkommande dagarna. Du kan logga in på www.svd.se och uppdatera din kortinformation under “Prenumeration och Inställningar” eller logga in på www.svd.se/minsida/prenumeration. Om du vid köp valt att spara ditt kort för fler av Schibsteds tjänster ser du detta på ditt Schibsted konto.

UPPEHÅLL OCH ADRESSÄNDRING

Tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll kan göras på alla Tjänster som innehåller leverans av papperstidning och ska meddelas senast en (1) vecka innan uppehållet startar. Uppehållet får högst uppgå till nittio (90) dagar. SvD ersätter ej de överskjutande dagarna vid längre uppehåll än nittio (90) dagar.

Du har vid uppehåll fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i din prenumeration. Uppehåll i helt digitala prenumerationer medges ej.

SvD debiterar dig för Tjänsten under uppehållet. Det innebär att faktura skickas, autogirodragning och kortdebitering görs även under den så kallade uppehållsperioden. Efter uppehållet är avslutad så blir du krediterad för de dagar som överstiger de första sju (7) dagarna på den första faktura som skapas efter avslutad uppehållsperiod. Det är i de flesta fall den första som levereras efter uppehållet.

Adressändring

Ändring av namn och/eller adress under pågående prenumerationsperiod ska meddelas minst en (1) vecka i förväg till vår kundservice. Adressändringen är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst fyra (4) dagar lång. Prenumerationer som går under Studentavtal (via Studentkortet, Mecenat eller liknande organisationer) har ej rätt att genomföra tillfälliga adressändringar.

DISTRIBUTION AV PAPPERSTIDNING

Leverans 

Leverans av papperstidning sker inom Sverige. Din brevlåda ska vara väl placerad och tydligt uppmärkt. Till ett antal orter distribueras papperstidningen per post av PostNord. Detta innebär att tidningen levereras senare under dagen eller följande utdelningsdagar enligt postens utdelningsrutiner i ditt område, baserat på den nya postförordningen. För mer information om vad som gäller i din ort, kontakta vår kundservice.

Utebliven papperstidning, ansvar och reklamation

För att du ska ha rätt till kompensation vid utebliven leverans som kan hänföras till SvD ska du reklamera detta inom skälig tid. Vi ber dig att meddela SvD:s kundservice snarast  vid störning i leveransen av din papperstidning, ifall den avviker från den av SvD och/eller distributören meddelade leveransdagen Observera att leveransdag inte alltid är samma som utgivningsdagen. Reklamation gör du enklast via vår självbetjäning på svd.se/minsida/ eller via kundservice på telefon 08-618 02 20. SvD:s ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna papperstidningar begränsas till andelen av det totala prenumerationspriset som motsvarar de uteblivna papperstidningarna Kompensation ges vid trasig tidning, helt utebliven tidning och om del av huvudtidningen saknas. Det innebär att du blir krediterad för den reklamerade utgåvan på den första faktura som skapas efter reklamationen. Det är i de flesta fall nästkommande faktura.

För de så kallade papperstidningslösa dagarna gäller inte någon rätt till ersättning.

DIGITALA TJÄNSTER

Tillgången till våra digitala Tjänster gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig. All lagring, kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Ett undantag från begränsningen till personligt bruk är om det i din prenumeration ingår möjlighet att dela din digitala tillgång med andra genom ett så kallat ”familjekonto”.

Det är möjligt att ladda ner den digitala utgåvan av tidningen Svenska Dagbladet, eSvD, fyra (4) gånger per dag och inloggningskonto. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa Användarvillkoren.

Leverans av digitala Tjänster, ansvar och reklamation

Vi gör vårt yttersta för att distribuera våra digitala Tjänster till dig. Om du upptäcker fel i digitala Tjänster som inte beror på dig och/eller din digitala miljö, eller någon som använder ditt konto, har du rätt att få felet åtgärdat. För att du ska ha rätt till kompensation vid utebliven leverans som kan hänföras till SvD ska du reklamera detta inom skälig tid. SvD:s ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna digitala Tjänster begränsas till andelen av det totala priset som motsvarar de uteblivna digitala Tjänsterna.

För att reklamera kontaktar du SvD via telefon 08-618 02 20 eller genom att gå in på svd.se på Min sida.

UPPSÄGNING OCH UTEBLIVEN BETALNING

Du kan säga upp en tillsvidareprenumeration senast sju (7) helgfria dagar innan nästa betalperiod startar.

Uppsägning av Tjänst kan göras genom att kontakta SvD kundservice, t.ex. via telefon 08-408 348 00 eller genom att gå in på svd.se på Min sida. 

 Återbetalning av erlagd betalning medges ej vid följande tillfällen:

  • Avseende tillsvidareprenumerationer - uppsägning av prenumeration innan betalperiodens slut.
  • Avseende tidsbestämda prenumerationer - uppsägning innan den på förhand bestämda prenumerationstiden har gått ut.

SvD har rätt att säga upp din prenumeration med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig. SvD har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration och din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkoren.

Utebliven betalning

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning av Tjänst. Om du inte fullgör din betalningsskyldighet, genom att t.ex. inte betala de månadsfakturor SvD skickat dig, förbehåller sig SvD rätten att samla ihop totalt oreglerat belopp (återstående fakturor under prenumerationstiden) och skicka dig en slutfaktura för omgående betalning. SvD förbehåller sig dessutom rätten att tillsammans med slutfakturan fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

ÅNGERRÄTT

För digitala prenumerationer har du rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då den digitala Tjänsten gjorts tillgänglig för dig, ångra ditt köp. För övriga prenumerationer har du rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna, ångra ditt köp. Dessa frister om 14 dagar benämns gemensamt ”Ångerfristen” i det följande. Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta SvD:s kundservice. SvD kommer att bekräfta att man mottagit ditt meddelande. Ett formulär för utnyttjande av ångerrätten finns att tillgå här. SvD förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av SvD snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då SvD mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar SvD dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten. Det vill säga du är alltid skyldig att betala för de papperstidningar som du har mottagit. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA

Din tillgång till Tjänsterna är, om inget annat anges, personlig och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att hantera dina inloggningsuppgifter säkert och se till så att ingen annan än du själv kan använda dem. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter ska du omgående höra av dig till SvD kundtjänst.

Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att SvD eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa SvD:s regler.

Utöver vad som är föreskrivet i tvingande lag, eller överenskommet i separat skriftligt avtal med SvD, är det inte tillåtet att använda automatiserad teknik (så som till exempelvis crawling, skrapning och indexering (för till exempel text- och datautvinningsändamål)) för att samla in data från Tjänsterna eller analysera text och/eller data i digital form på Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, AI-modeller). SvD ger dock begränsade tillstånd att genomsöka Tjänsterna i enlighet med de parametrar som skriftligen anges i Tjänsternas robot.txt-filer.


Det är heller inte tillåtet att:

a) vidta åtgärd som enligt SvD:s bedömning åsamkar en orimlig eller oproportionerlig stor börda på Tjänsterna;

b) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller återge material från Tjänsterna till allmänheten;

c) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på Tjänsterna.


ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du kan ha möjlighet att medverka direkt i Tjänsterna t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv bidrar med till Tjänsterna kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att SvD, om inte annat anges i det specifika fallet, inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på SvD. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsterna och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har SvD rätt att ta bort sådant material.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av SvD och SvD ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

SvD/Bolagen, eller SvD:s/Bolagens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med SvD genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted Media AS eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

FÖRÄNDRINGAR I SvD:s ERBJUDANDE

SvD kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig SvD rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

SvD har rätt att ändra innehållet i Användarvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på svd.se och/eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Användarvillkoren som du inte accepterar har du rätt att avsluta din prenumeration i förtid.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller Användarvillkoren, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

FORCE MAJEURE

SvD är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden, cyberattacker eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Uppförandekod

SvD följer uppförandekoden Schibsteds Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden https://schibsted.com/about/code-of-conduct/.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkoren, vänligen kontakta oss på:

Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co
Org.nr 902004-3619
105 17 Stockholm

Du kan också kontakta SvD Kundservice via telefon 08-618 02 20.